RSS

ครูดีในดวงใจของผม

วันนี้ (03/08/2558) มานั่งค้นภาพเก่าๆ เพื่อนำไปจัดทำเอกสารสรุปงานในรอบปีของตัวเอง บังเอิญมาเจอภาพนี้ ย้อนเวลาไปนี่เกือบ 10 ปีแล้วนะนี่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มกีฬาซีเกมส์ที่โคราชไม่กี่เดือน ความรู้สึกวันนั้นอบอุ่นมาก เพราะเราคือเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสถ่ายภาพกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สำคัญในวงการกีฬาของเมืองไทย ผมได้รับเกียรติจากทุกท่านมาก วันนั้นอาจารย์ยาว (ทวีสิน ไตรรงค์) ยังแข็งแรงอยู่ ในรอบสิบปีมีไม่ปล่อยนักที่ผมได้กลับไปเยี่ยมท่าน แต่ท่านก็ห่วงใยโทรศัพท์มาพูดคุยถามทุกข์สุขตลอดเกือบทุกเดือน ผมโชคดีที่มีผู้ให้ค่อยแนะนำสั่งสอนครับ นอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่เราแล้ว ก็มีครูอาจารย์ของเรานี่แหละครับที่จริงใจกับเราตลอดมาและเห็นเราเป็นลูกศิษย์ทุกครั้งไม่เคยเปลี่ยนแปลง (ในภาพ อ.สุริยะ วิงประวัตร, พี่จุ๊ก สังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย,  “โค้ชแฝด” พล.ต.ต.สุรพงษ์-ศุภณัฐ อริยะมงคล และอาจารย์ยาว)

p1000948

 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๙

การได้ใช้ชีวิตร่วมกันของสมาชิก 93 คน จากการร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 9 ตลอดระยะเวลา 30 วัน ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าและเป็นแรงบันดาลที่จะสานต่อมิตรภาพอันยาวไกล นี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่ทุกคนร่วมถ่ายทอดจากเรื่องจริง ที่ไม่ได้ผ่านการเขียนบทหรือคัดเลือกตัวแสดง ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความรักใคร่ปรองดอง ขอบคุณในน้ำใจที่ร่วมกันสร้างสรรค์และมอบให้แก่กัน

ขอบคุณ คุณไตรรัตน์ ตรีสัตยพันธุ์ (รองนิกม์) รองผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 12, 2015 in Uncategorized

 

Did you know ?

Youtube.com

Did you know?

If you’re one in a million in china. There are 1,300 people just like you. China will soon become the number one English speaking country in the world. The 25% of India’s population with the highest IQ’s… Is greater than the total population of united states. Translation : India has more honors kids than American has kids.

Did you know?

The top 10 in-demand jobs in 2010. Did not exist in 2004. We are currently preparing students for jobs that don’t yet exist. Using technologies that haven’t been invented. In order to solve problems We don’t even know are problems yet. The U.S. Department of Labor estimates that today’s learner will have 10-14 jobs. By the age of 38. 1 in 4 workers has been with their current employer for less than a year. 1 in 2 has been there less than five years.

Did you know?

1 out of 8 couples married in the U.S. last year met online. There are 845 million monthly active users of Facebook. Facebook is now available in more than 70 languages. If Facebook were a country it would be the third largest (behind China & India). Twitter is currently seeing about 50 million tweets per day. That breaks down to about 600 tweets per a second

Did you know?

We are living in exponential times. There are 31 billion searches on Google every month. In 2006, this number was 2.7 billion. To whom were these questions addressed B.G.? (before Google). The First commercial text message was sent in December of 1992. Today, the number of text messages sent and received everyday, exceeds the total population of the planet. Years it took to reach a market audience of 50 million, Radio 38 years, TV 13 years, Internet 4 years, Ipod 3 years, Facebook 2 years, The number of internet devices in 1984 was 1,000, The number of internet devices in 1992 was 1,000,000, The number of internet devices in 2008 was 1,000,000,000.

There are about 540,000 words in the English language. About 5X as many as during Shakespeare’s time. It is estimated that a week’s worth of the New York Times contains more information than a person was likely to come across in a lifetime in the 18th century. It is estimated that 4 exabytes (4.0 X 10^19) of unique information will be generated this year. That is more than the previous 5,000 years. The amount of new technical information is doubling every 2 years. For students starting a 4 year technical degree this means that. Half of what they learn in their first year of study will be outdated by their third year of study. NTT Japan has successfully tested a fiber optic cable. That pushes 14 trillion bits per second down a single strand of fiber. Digital music sales in 2011 outstripped physical sales for the first time ever. Revenue from the Iphone and Ipad now account for 72 percent of Apple’s total revenue. Neither item could be bought five years ago. By 2013, a supercomputer be built that exceeds the computational capabilities of the human brain. Perdictions are that by 2049, a $1000 computer will exceed the computational capabilities of the human species. During the course of this presentation…67 babies were born in the US. During the course of this presentation…276 babies were born in china. During the course of this presentation…395 babies were born in india. During the course of this presentation…And 694,000 songs were downloaded illegally.

So what does IT all mean?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 13, 2015 in การศึกษาก็มี

 

ผู้นำกับการพัฒนาบุคลิกภาพในปัจจุบัน

content_3545pic8

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

บุคลิกภาพ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน เนื่องจากหลายคนประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง (Talent) โดยเป็นจุดเด่นที่เกิดจากสิ่งที่ดีภายใน เช่น แรงจูงใจ ปรากฎสู่ภายนอกออกมาเป็นความสามารถ ลักษณะ ท่าทาง บุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เช่น เป็นบุคคลที่มีความสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น เป็นบุคคลที่ทำให้ผู้คนรองข้างไม่อยากวางสายตา (ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์, 2558)

ประเภทของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 1. รูปร่างหน้าตา 2. การแต่งกาย 3. กริยาท่าทาง 4. การพูด
บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) คือ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจหรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แก้ไขได้ยาก ดังนี้ 1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ความซื่อสัตย์สุจริต 3. ความคิดเชิงบวก 4. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 5. ความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพของผู้นำ กล่าวได้ว่า บุคลิกภาพมีส่วนสำคัญและจำเป้นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว ผู้นำทางการศึกษาควรมีทักษะในเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย เช่น เป็นผู้มีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าหาญ เด็ดขาด มีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ไม่เห็นแก่ตัว ตื่นตัวและระมัดระวังอยู่เสมอ พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหุผล มีความสงบเสงี่ยม จงรักภักดี มีมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี

อ้างอิง
ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์. (2558). แนวทางของผู้นำในศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบคำบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558.

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 9, 2015 in การศึกษาก็มี

 

ป้ายกำกับ: , ,

วันนี้ที่รอคอย

อีกไม่กี่วันแล้วนะลูกๆ ม้าน้อย ชั้นอนุบาล 2 ทั้งหมด 42 คนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ก็จะสำเร็จการศึกษาในก้าวแรกของการเรียนรู้ ขอให้ทุกคนก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและเจริญก้าวหน้านะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติเรา

saima 2

ขอบคุณ คุณครูน้ำทิพย์ พันธุ สำหรับการแบ่งปันภาพนี้

 

ผลงานทางวิชาการ คุณครูเกศราภรณ์ ชินพร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา : นางเกศราภรณ์ ชินพร
สังกัด : โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แบบฝึกหัดในบทเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างเอง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.68 /84.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมในระดับความพึงพอใจ ชอบมากที่สุด (X = 4.85)

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 3, 2015 in การศึกษาก็มี

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ภาษาโคราช

อยู่ภาคกลางมาสิบปี ไม่ค่อยได้พูดด้วยสำเนียงโคราช วันนี้ได้กลับมาบ้านรู้สึกได้ว่า อยากพูดโคราชอย่างเต็มปากกับเพื่อนๆ ไปอยู่ภาคกลางใหม่ๆ ยอมรับมีหลุดหลงบางคำเวลาสนทนากับผู้อื่น หลายคนก็อยากจะให้เราพูดด้วยสำเนียงโคราช เค้าอยากฟัง วันนี้มานั่งค้นที่มาที่ไปของภาษาโคราช โดยคุณกำปั่น บ้านแท่น

 
 
%d bloggers like this: