RSS

ผู้นำกับการพัฒนาบุคลิกภาพในปัจจุบัน

09 มี.ค.

content_3545pic8

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

บุคลิกภาพ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน เนื่องจากหลายคนประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง (Talent) โดยเป็นจุดเด่นที่เกิดจากสิ่งที่ดีภายใน เช่น แรงจูงใจ ปรากฎสู่ภายนอกออกมาเป็นความสามารถ ลักษณะ ท่าทาง บุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เช่น เป็นบุคคลที่มีความสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น เป็นบุคคลที่ทำให้ผู้คนรองข้างไม่อยากวางสายตา (ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์, 2558)

ประเภทของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 1. รูปร่างหน้าตา 2. การแต่งกาย 3. กริยาท่าทาง 4. การพูด
บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) คือ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจหรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แก้ไขได้ยาก ดังนี้ 1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ความซื่อสัตย์สุจริต 3. ความคิดเชิงบวก 4. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 5. ความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพของผู้นำ กล่าวได้ว่า บุคลิกภาพมีส่วนสำคัญและจำเป้นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว ผู้นำทางการศึกษาควรมีทักษะในเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย เช่น เป็นผู้มีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าหาญ เด็ดขาด มีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ไม่เห็นแก่ตัว ตื่นตัวและระมัดระวังอยู่เสมอ พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหุผล มีความสงบเสงี่ยม จงรักภักดี มีมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี

อ้างอิง
ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์. (2558). แนวทางของผู้นำในศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบคำบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558.

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 9, 2015 in การศึกษาก็มี

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: